Home Sitemap Contact
Taal / language: Nederlands English
business fields products & services technology & capabilities about Dutch Space press & public


Nederlandse ruimtevaartindustrie start bouw satellietinstrument TROPOMI

Leiden, 8 december 2011 - De Nederlandse ruimtevaartindustrie kan starten met de bouw van het satellietinstrument TROPOMI. Hoofdaannemer van het instrument Dutch Space tekende daartoe deze week een contract met de Nederlandse ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office. TROPOMI wordt in 2015 gelanceerd op de ESA-satelliet Sentinel-5p (S5p) en zal een belangrijke bijdrage leveren aan wereldwijd klimaatonderzoek en onderzoek naar de luchtkwaliteit op aarde. Het contract is een vervolg op de overeenkomst die toenmalig minister van Economische Zaken, Van der Hoeven, in 2009 tekende met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA voor de levering van het instrument.

Dagelijks meten van luchtvervuiling
TROPOMI, het Tropospheric Monitoring Instrument, zal na lancering in 2015 gedurende zoín zeven jaar vanaf een hoogte van 800 kilometer naar de aarde kijken. De dagelijkse mondiale metingen met hoge resolutie en gevoeligheid geven inzicht in luchtvervuiling, broeikasgassen, methaan en het gat in de ozonlaag. Dankzij een tien bij tien kilometer resolutie kan vervuiling direct naar de bron worden herleid. Zo wordt de data onder andere gebruikt in klimaatmodellen, voor controle op naleving van klimaatverdragen als het Kyotoprotocol, of bij waarschuwingen voor het luchtverkeer van vulkaanuitbarstingen. De Sentinel-5p satelliet is onderdeel van het omvangrijke programma Global Monitoring for Environment and Security (GMES) van de Europese Commissie en ESA.

TROPOMI bouwt voort op twee succesvolle aardobservatie-instrumenten van Nederlandse makelij. De in 2002 gelanceerde SCIAMACHY (op ESA-satelliet Envisat) en de in 2004 gelanceerde OMI (op NASA-satelliet Aura) brengen nog altijd dagelijks de vervuiling van de atmosfeer in kaart. Door OMIís hoge resolutie en grote kijkhoek te combineren met SCIAMACHYís grote golflengtegebied, kan TROPOMI een ongekende hoeveelheid cruciale informatie verzamelen over de aardatmosfeer. Naar schatting gaat het om zes keer meer atmosferische data dan nu beschikbaar is.TROPOMI is een samenwerking tussen KNMI, SRON, TNO en Dutch Space, in opdracht van het NSO. De wetenschappelijke leiding is in handen van het KNMI en SRON. Dutch Space is hoofdaannemer voor de bouw van het instrument. TROPOMI wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het budget voor de bouw werd in 2009 al beschikbaar gesteld door de betrokken ministeries.